Jak ukládat terče pod dlažbu v rozích

Jak ukládat terče pod dlažbu v rozích

11.8.2021

Ukládání terčů pod dlažbu je poměrně snadné. Platí, že:

do rozměru dlažby 60 x 60 cm postačuje umístit terč do rohu dlaždice, tedy 4 dlaždice se uloží rohy na jeden křížový nadstavec rektifikačního terče.

Za předpokladu, že používáte gresovou dlažbu k vnějšímu určení, je samotná dlažba dostatečně pevná a není třeba podkládat další terč do středu dlaždice.

U větších rozměrů jako například 90 x 90 cm, případně 120 x 60 cm je již třeba umístit do středu dlaždice (u čtvercového formátu) nebo do středu delší hrany (u obdélníkového formátu) další terč bez nástavce pro zajištění dostatečné opory dlažby.

Jak se ukončuje dlažba na terčích?

Jelikož se standardně terč umísťuje do rohu dlaždice, vyvstává otázka, jak na to na okraji terasy, případně u stěny. Existují dvě jednoduchá řešení, podle toho, zda potřebujete okraj podlahy fixovat nebo ne.

1. Je-li třeba fixovat okraj dlažby

Například je-li dlažba ukončena volně v prostoru, případně navazuje na měkký povrch, jako například trávník.

V tom případě použijte terč s ukončovacím nástavcem, který bezpečně udrží dlaždici na svém místě. Kromě toho je třeba seříznout příslušnou stranu terče, aby nepřetrčel zpod dlažby, případně přiléhal ke stěně.

2. Pokud není třeba fixovat okraj dlažby

Je-li dlažba ukončena stěnou nebo jinou pevnou překážkou, nehrozí její posun nebo podklouznutí, není třeba používat ukončovací nástavce a terč bez nástavce se umístí k okraji dlaždice.