Časté dotazy a odpovědi (FAQ)

Časté dotazy a odpovědi (FAQ)

20.6.2021

Díky čemu vypadá dlažba rovnoměrně a jednotně?

Křížové nástavce na terč mají odnímatelné kolíky, které vytvářejí jednotnou mezeru mezi dlaždicemi umístěnými na vrchu terčů. Nástavce na rektifikační terče jsou dostupné s dilatačními kolíky v různých šířkách, v závislosti na požadované tloušťce spáry mezi dlaždicemi. K dispozici jsou šířky: 3 mm, 5 mm nebo 8 mm.

Doporučujeme zvolit spáru adekvátní k rozměru dlaždice. Pokud byste měli dlaždice 30 x 30 cm, tak 8 mm spára by opticky působila velmi neproporčně. Nejčastěji používaná spára je 3 mm, a to i pro velkoformátové dlaždice 60 x 60 cm. Vhodnou volbou může být i 5 mm spára, pokud má vaše dlažba dostatečnou tloušťku (ideálně více než 5 cm). 8 mm spára je určena pro velké a tlusté betonové dlaždice a je určena pro povrchy, které jsou náročné na čištění, případně tam, kde se využívá strojní čištění.

Moje dlaždice nemají jednotnou tloušťku. Způsobí to problém?

Díky vyrovnávacím pryžovým podložkám o tloušťce 1 mm a 2 mm můžete jednoduše vyrovnat malé rozdíly v tloušťce dlaždic, které jsou společně uloženy na jednom terči. Tyto rozdíly vznikají ve výrobním procesu dlaždice.

K dispozici máme gumové podložky pro úpravu malých rozdílů v tloušťce. Jsou k dispozici v tloušťce 1 a 2 mm, a jsou umísťovány přímo na terče. Kromě toho, pryžové podložky tlumí případný zvuk kroků nebo pohybu pod kamennými nebo keramickými dlaždicemi.

Co když potřebuji větší plochu hlavice terče?

Pro zvýšení plochy hlavice terče, tedy chceme-li dosáhnout větší podpůrné plochy pod dlaždicí, lze podstavec otočit naopak (patice bude nahoře). Vlastnosti terče to nijak neovlivní.

Jaký druh terasových podlah lze použít s terči?

Terče pod dlažbu lze použít na jakýkoli druh terasových podlah včetně:

 • kamene
 • žuly
 • mramoru
 • hydraulicky lisovaného betonu
 • dřeva
 • kompozitů
 • průmyslových a terasových roštů
 • keramických a dřevěných dlaždic

Je třeba terč smontovat?

Všechny terče jsou sestaveny, stačí jen nastavit výšku, kterou požadujete během instalace a v případě univerzálních terčů (bez pevného nástavce) vybrat křížový nebo ukončovací nadstavec.

Jak nastavím výšku?

Nastavení výšky terčů je velmi jednoduché. Terče fungují na principu dvou protichůdných závitů, kterými se nastavuje výška hlavice. Jejich přitažením se reguluje cílová výška terče. Pro zajištění výšky je třeba zašroubovat pojistný kroužek. Naše terče jsou vybaveny systémem bezpečnostní spony, aby se zabránilo úplnému vyšroubování.

Ze zkušenosti víme, že montážníci zvyknou terče provrtat a pojistit samořezným šroubem. S terčemi pod dlažbu Tersys je toto možné, ale není to nutné.

Jak nastavím sklon terče?

Korektor sklonu je pevná podložka seříznutá v požadovaném úhlu. Je možné ji umístit na spodek terčů. Pomocí korektoru sklonu lze vytvořit dokonale rovný povrch jeho správným natočením. Je možné upravit sklon mezi 0 % až 5 %.

Jak zjistím, kolik terčů potřebuji?

Pro rychlý výpočet použijte následující vzorec. (Tento vzorec je vhodný pouze pro délku dlaždic menší než 800 mm).

 1. Pro každou dlaždici počítejte jeden podstavec,
 2. Spočítejte počet dlaždic po obvodu obkládané plochy a toto číslo vydělte dvěma (po obvodu podpírá jeden terč jen 2 dlaždice namísto čtyř),
 3. Přidejte počet terčů vypočtený v kroku 1. k počtu vypočtenému v kroku 2.,
 4. Přidejte 5 % k celkovému počtu podstavců vypočtených v kroku 3, pro jistotu.

Pamatujte, že vám rádi pomůžeme s vaší kalkulací a nepoužité terče můžete do 30 dní vrátit.